EN

FICOSOTA („Društvo“ ili „Mi“) prihvata svoje obaveze u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i odgovarajućim bugarskim zakonodavstvom ozbiljno, te nastoji udovoljiti najvišim primjenjivim standardima i uspostavljenim dobrim praksama prilikom obrade osobnih podataka. Nadležno vodeće nadzorno tijelo u pogledu zaštite osobnih podataka, koji se obrađuju od strane FICOSOTA/, je Odbor za zaštitu osobnih podataka Republike Bugarske.

Definicije

 

Zaštita osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. godine, u državama članicama Europske unije primenjivat će se Opća uredba o zaštiti osobnih podataka („GDPR“). FICOSOTA usklađuje svoju djelatnost s GDPR i načelima za obradu osobnih podataka, koja su sadržana u europskom i nacionalnom zakonodavstvu.

FICOSOTA jamči, da će osobni podaci koje obrađuje biti:

 • obrađivani u skladu sa zakonom, savjesno i na transparentan način, u odnosu na fizička lica
 • prikupljani za konkretne, točno određene i legitimne ciljeve i neće biti dalje obrađivani na način, koji nije u skladu s ovim ciljevima
 • odgovarajući, povezani i po potrebi ograničeni u vezi sa ciljevima, zbog kojih se obrađuju
 • točni i po potrebi će biti ažurirani
 • pohranjeni u obliku, koji omogućava identifikaciju subjekta podataka, za razdoblje koje nije duže od potrebnog za ciljeve, zbog kojih se obrađuju osobni podaci
 • obrađivani na način, koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka

 

Fizička lica – subjekti podataka, imaju sljedeća prava u vezi s njihovim osobnim podacima:

 • pravo na informaciju (ovo pravo se ostvaruje pružanjem jasnih i lako razumljivih obavijesti o privatnosti, koja objašnjavaju kako i u koje svrhe koristimo Vaše osobne podatke, kao i kakva su Vaša prava, u vezi s obradom osobnih podataka)
 • pravo na pristup osobnim podacima koji se obrađuju i informacijama o njihovom obrađivanju
 • pravo na ispravak osobnih podataka, kada su netočni ili nepotpuni
 • pravo na ograničenje obrade pod uvjetima koji su određeni važećim zakonom
 • pravo na brisanje osobnih podataka, kada ne postoji pravna osnova za daljnju obradu podataka
 • pravo na prijenos Vaših podataka između različitih administratora (na primjer, između različitih davatelja usluga)
 • pravo na prigovor na određene aktivnosti obrade podataka, kao na primjer, izravan marketing
 • pravo da ne budete predmet odluka sa značajnim utjecajem na Vas, donetih samo pomoću automatiziranih sredstava
 • pravo na pristanak za obrađivanje osobnih podataka
 • pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu

 

GDPR predviđa šest pravnih osnova, na osnovu kojih se mogu obrađivati osobni podaci:

 • subjekat podataka je dao svoj pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe
 • obrada je potrebna za stupanje na snagu ili izvršavanje ugovora sa subjektom podataka
 • obrada podataka je potrebna kako bi se udovoljila zakonska obaveza
 • obrada je potrebna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica
 • obrada je potrebna za izvršenje zadatka od javnog značaja
 • obrada je potrebna s obzirom na legitimni interes administratora podataka ili treće strane, osim kada su osnovna prava i slobode subjekta podataka iznad ovih interesa

 

Osobni podaci, koje obrađuje „FICOSOTA “

Osobni podaci se odnose kako na činjenice, tako i na mišljenja/ocjene, izražene u vezi s određenim fizičkim licem. Osobni podaci, koje obrađuje „FICOSOTA “ mogu se uvjetno svrstati u četiri kategorije:

 • Službenici i suradnici tvrtke FICOSOTA, kandidati za posao i bivši službenici;
 • Fizička lica (na primjer odvjetnici, revizori, drugi neovisni konzultanti) i predstavnici, lica za kontakt, službenici klijenata, partneri i dostavljači roba/usluga, s kojima FICOSOTA ima ili smatra da ima ugovorne ili činjenične odnose (na primjer, zakonski predstavnik klijenta – pravna lica, davatelji transportnih ili špedicionih usluga, davatelji telekomunikacijskih usluga, softverna i/ili hardverna rješenja i infrastruktura;
 • Posjetitelji web stranice FICOSOTA i zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram
 • Sudionici u igrama /tombolama /kampanjama, organiziranim od strane FICOSOTA na našim web stranicama, na zvaničnim stranicama FICOSOTA na društvenim mrežama Facebook i Instagram, ili putem partnera – marketinških agencija.
 • Posjetitelji objekata, koji su u posjedovanju ili zakupu od strane FICOSOTA.

 

Službenici, suradnici, kandidati za posao: „FICOSOTA“obrađuje osobne podatke, uključujući i posebne kategorije osobnih podataka, koji se odnose na radne ili građanske odnose, ili podatke kandidata za posao. Općenito, „FICOSOTA“ obrađuje ove podatke u cilju pripremanja i realizacije radnih ili drugih vrsta ugovora, kao i u cilju ispunjavanja svojih zakonskih obaveza kao poslodavca.

Predstavnici, lica za kontakt i službenici klijenata, partneri i dobavljači tvrtke „FICOSOTA“Obično Vaše osobne podatke dobijamo od Vašeg poslodavca ili od Vas osobno, kada je potrebno pripremiti, potpisati ili izvršiti ugovor s njim ili stupiti u trgovinske odnose. Na primjer, moguće je da ste Vi navedeni kao zakonski predstavnik ili lice za kontakt u ugovoru, ili u trgovinskoj korespondenciji, u vezi s potpisivanjem, izvršavanjem ili prekidom ugovora (uključujući i dobijanje izlaznih surovina ili predaju gotovih proizvoda), izradom ponuda, rješavanjem nastalih trgovinskih sporova i sl.

Posjetitelji web stranica – prilikom popunjavanja obrasca za kontakt na našim web stranicama Mi prikupljamo podatke o Vama na osnovu Vašeg pristanka, izraženog popunjavanjem ovog obrasca. Obično, ove informacije nam služe da zadovoljimo Vaš upit o našim proizvodima ili druge zahtjeve. Ovisno o informacijama koje ste nam pružili, moguće je da iste budu obrađivane radi određivanja i ostvarivanja prava, u vezi s potencijalnim ili nastalim sporom s Vama, koji proizilazi iz izraženih prigovora ili pritužbi. Također, prikupljamo informacije o Vašoj IP adresi i Vašem pristanku na kolačiće. Više informacija možete pronaći u našoj Cookie policy

Sudionici u igri – kada se registrirate za sudjelovanje u našim igrama Vi nam pružate svoje osobne podatke. Mi ih obrađujemo na osnovu Vašeg nedvosmislenog pristanka, izraženog dobrovoljnim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u igri / tomboli / proizvodnoj kampanji (uključujući i ostavljanjem komentara ispod objave na našim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram). Više informacija možete pronaći u našoj Politici povjerljivosti za igre/tombole/kampanje, kojoj možete pristupiti prije registracije na našu web stranicu ili stranicu na društvenim mrežama.

Posjetitelji u zgradama „FICOSOTA “ Prilikom posjete naših ureda, proizvodnih pogona i površina za opću upotrebu, u cilju obezbeđivanja sigurnosti, zaštite imovine Društva i fizičke neprikosnovenosti njegovih službenika, zaštite službenika i posjetilaca, kao i u cilju kontrole pristupa, postavljena su tehnička sredstva, koja će registrirati Vašu posjetu.

 

Dijeljenje osobnih podataka

Obično, FICOSOTA pohranjuje Vaše lične osobne u potpunoj tajnosti i ne otkriva ih trećim licima.

Ponekad, „FICOSOTA “ može podijeliti osobne podatke svojih službenika ili predstavnika svojih klijenata, partnera, kurira, prijevoznika, izvođača radova ili dobavljača s državnim tijelima, kao i s drugim fizičkim ili pravnim licima – na primjer, davatelji softverskih i/ili hardverskih rješenja i/ili infrastruktura, vanjski konzultanti u vezi s određivanjem ili ostvarivanjem prava, na temelju zakonske obaveze ili u vezi sa svojim legitimnim interesom, u odnosu na konkretni slučaj. Ovakvo otkrivanje podataka može nastupiti samo u slučaju postojanja opravdanog razloga za to i uz obezbeđivanje adekvatne razine zaštite, uključujući i putem pismenih ugovora s trećim stranama, kojima se otkrivaju osobni podaci, kada je to primjenjivo.

Posebne kategorije podataka

„FICOSOTA“ ne obrađuje osjetljive osobne podatke svojih klijenata – fizičkih lica ili službenika/predstavnika klijenata, partnera i dobavljača, posjetitelja web stranica i stranica na društvenim mrežama.

Pohranjivanje osobnih podataka

„FICOSOTA “ pohranjuje različite vrste osobnih podataka u elektronskom i papirnom obliku, koji se sadrže u različitim dokumentima, za strogo definirano vremensko razdoblje. Određeni rokovi pohrane uvijek su u skladu s ciljevima, zbog kojih se osobni podaci obrađuju. Rokovi pohrane su opisani u Politici o pohrani i uništavanju dokumenata Društva FICOSOTA.

Ostvarivanje prava subjekata podataka

U slučaju zahtjeva za ostvarivanje prava subjekata podataka „FICOSOTA“ ostvaruje komunikaciju s fizičkim licem u kratkom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, na jasnom jeziku, posebno kada su u pitanju lica mlađa od 18 godina.

Prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka, „FICOSOTA“ ima obavezu da identificira nadležno fizičko lice, kako bi spriječilo rizik od neovlaštenog pristupa osobnim podacima.

Informacije o aktivnostima „FICOSOTA “, preduzetim kao odgovor na prispjeli zahtjev za ostvarivanje prava, predstavljaju se fizičkim licima bez nepotrebnog kašnjenja i uobičajeno u roku od mjesec dana od dana dobijanja zahtjeva.

Sve informacije prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka se pružaju od strane „FICOSOTA“ besplatno, osim kada su zahtjevi neosnovani ili prekomjerni.

Više informacija o Vašim pravima u vezi s obrađivanjem osobnih podataka od strane „FICOSOTA“ možete pronaći u našoj Politika o pravima subjekata osobnih podataka.

Sigurnost osobnih podataka

 • „FICOSOTA“ štiti prikupljene osobne podatke od neovlaštenog korišćenja i prati njihovo obrađivanje.
 • „FICOSOTA“ održava sigurne računalne sustave, kojima se obrađuju osobni podaci. Uz naše sustave se primenjuju adekvatni kontrolni mehanizmi za podjelu i upravljanje podacima.
 • „FICOSOTA“ ima stroge politike i procedure, koje se primjenjuju na službenike, za smanjenje rizika od obrade osobnih podataka.
 • Službenici društva FICOSOTA su upoznati s primjenjivim pravilima i obučeni su obrađivati osobne podatke uz brižnu primjenu utvrđenih dobrih praksi.
 • Prilikom ostvarivanja svoje djelatnosti, FICOSOTA radi jedino s utvrđenim organizacijama i izbjegava rad s tvrtkama, za koje vjeruje da mogu ugroziti sigurnost osobnih podataka lica.
 • FICOSOTA usvaja dobre prakse prilikom uvođenja i upravljanjem sustava sigurnosti i prati tehnološka dostignuća u vezi s mogućim rizicima po sigurnost informacija u tvrtki.
 • FICOSOTA se pridržava sigurnosti računalskih sustava i osobnih podataka, koji se sadrže u njima, uključujući i mogućnosti pristupa posebnim vrstama osobnih podataka od strane njenih službenika.
 • FICOSOTA obezbeđuje pristup samo onim osobnim podacima, koji su neophodni za obavljanje poslovnih obaveza odgovarajućeg službenika.

 

Povreda sigurnosti osobnih podataka

„FICOSOTA“ je usvojila procedure za učinkovito prepoznavanje, izvještavanje i istragu povrede sigurnosti osobnih podataka. U slučaju povrede sigurnosti osobnih podataka „FICOSOTA “ će preduzeti hitne mjere kako bi ograničila učinak povrede sigurnosti, kao i mjere informisanja oštećenih subjekata podataka i nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka.

Dodatne informacije

„FICOSOTA“ će ubuduće u dogledno vrijeme ažurirati, izmjenama i dopunama, ovu Politiku, u bilo koje vrijeme, kada zakonski zahtjevi ili druge okolnosti to zahtjevaju.

Ako želite dobiti više informacija o obrađivanju osobnih podataka od strane „FICOSOTA“ ili imate pitanja ili primjedbe u vezi s ovom obavjesti o povjerljivosti ili načinima i ciljevima, za koje koristimo Vaše osobne podatke, molimo kontaktirajte nas ili naše Službeno lice za zaštitu osobnih podataka, putem sljedećih koordinata:

Za „FICOSOTA“: Bugarska, grad Šumen, bul. Madara br. 48, e-pošta: privacy@ficosota.com  

 

Možete kontaktirati naše službeno lice za zaštitu osobnih podataka, putem sljedećih koordinata: dpo@ficosota.com

Na našim web stranicama koristimo kolačiće ili slične alate, kako bismo poboljšali njihovo funkcioniranje dok ih koristite. Ova politika objašnjava kako to radimo.

Što su kolačići?

HTTP-kolačić (HTTP cookie), obično nazivan samo kolačić, je paket informacija, poslanih sa web poslužitelja ka Internet pregledniku, na primjer Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, itd., a nakon toga se vraća od strane preglednika svaki put, kada on dobije pristup ovom poslužitelju. Određeni kolačić ostaje u Vašem uređaju za upotrebu prilikom sljedeće korisničke aktivnosti, a on u međuvremenu može biti izbrisan. U slučaju ako upotrebljavate više od jednog preglednika, svaki od njih ima zaseban prostor za pohranu kolačića. Kolačići se ne odnose na određeno lice, već na kombinaciju uređaja i internet preglednika. Stoga, jedno lice, koje koristi nekoliko preglednika i/ili uređaja, ima zaseban skup kolačića za svaku kombinaciju uređaja i preglednika. S druge strane, kolačići ne prave razliku između više korisnika, koji dijele jedan uređaj i preglednik, osim ako nemaju zasebne korisničke profile.

Kolačići imaju mnoštvo različitih funkcija. Na primjer, pomažu nam da zapamtimo Vaše korisničko ime ili postavke i da analiziramo koliko dobro se predstavljaju naše web stranice.

Koje podatke prikupljamo?

Prikupljamo informacije u sljedeće svrhe: rješavanje problema, administriranje web stranica, analiziranje trendova, prikupljanje demografskih informacija, poštovanje primjenjivog zakona i ostvarivanje suradnje u djelatnosti organa za sprovođenje zakona. Mi također možemo podijeliti ove informacije s našim ovlaštenim Trećim stranama – Davateljima usluga i Oglašivačima, kako bismo utvrdili ukupnu učinkovitost naših online reklama, sadržaja i programiranja.

Drugi uređaji za praćenje

Možemo koristiti druge industrijske standardne tehnologije kao što su pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”), da bismo pratili kako Vi koristite naše web stranice i akcije ili možemo dozvoliti Trećim stranama – Davateljima usluga da koriste ove uređaje u naše ime. Pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”) su male grafičke slike, koje se nalaze da različitim dijelovima naših web stranica ili u našoj e-pošti i omogućavaju nam da saznamo da li ste izvršili određenu radnju. Kada dobijete pristup ovim stranicama ili otvorite ili kliknete na e-poštu, pikselne oznake ili druge internet oznake („web beacons”) šalju obavijest (koja ne sadrži osobne podatke) o toj radnji. Pikselne oznake nam omogućuju da bolje razumijemo ponašanje korisnika i da izračunamo promet posjetitelja na našim web stranicama. Također, možemo koristiti pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”), koje nam naši Partneri i/ili Marketinški partneri pružaju u istim ciljevima.

Da li netko drugi koristi kolačiće na web stranicama „FICOSOTA” OOD?

Kada posjećujete naše web stranice, mi i/ili naše ovlaštene Treće strane – davaoci usluga i oglašivači, možemo automatski prikupljati ovakve informacije pomoću elektronskih alata – kolačića i drugih internet oznaka („web beacons”) ili označavanje („tagiranje”) piksela.

Mi koristimo ili dopuštamo trećim stranama da koriste kolačiće na našim web stranicama. Koristimo Google Analytics, da pratimo promet posjetilaca na našim sajtovima.

Možemo koristiti kolačiće trećih strana, koji da nam pomognu u istraživanju tržišta, kontroli prihoda, poboljšanju funkcionalnosti i nadziranju pridržavanja naših pravila.


Kako da onemogućite kolačiće?


Svi moderni preglednici omogućuju promjenu postavki kolačića. Ove postavke obično možete pronaći u izborniku Opcije ili Postavke na Vašem pregledniku. Da biste razumijeli ove postavke, sljedeće veze Vam mogu pomoći ili možete koristiti tipku „Pomoć” u izborniku Vašeg preglednika za više detalja:


Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.


Ako Vas najviše brinu reklamni kolačići ka trećim stranama, koji su generirani od strane oglašivača, možete ih isključiti ovdje: Your Online Choices site.


Molimo imajte u vidu, da ako odlučite onemogućiti kolačiće, moguće je da neke sekcije naše web stranice neće raditi ispravno.


Da li FICOSOTA koristi kolačiće koji sadrže moje osobne podatke?


Ne, kolačići koje koristimo su anonimni i ne sadrže nikakve osobne podatke.


Više informacija


Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći na adresi: www.allaboutcookies.org.


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom o kolačićima, kontaktirajte nas putem e-pošte: privacy@ficosota.com

Ova pravila („Pravila”) određuju uvjete i red, prema kojima fizička lica, čiji se osobni podaci obrađuju od strane „FICOSOTA” OOD („Ficosota“), mogu ostvariti svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Dio 1.: Opća načela

  1. „Ficosota“ obrađuje i štiti osobne podatke, prikupljene tijekom obavljanja svoje djelatnosti, pošteno, u skladu sa zakonom i ciljevima zbog kojih su podaci prikupljeni.

  1. Službenici, koji obrađuju osobne podatke u cilju rasprostranjivanja proizvoda, potpisivanja ugovora za pruženje roba, izvršenja obaveza u vezi s takvim ugovorima kao dio svojih radnih obaveza, pridržavaju se sljedećih načela prilikom obrade osobnih podataka:
 1. Osobni podaci se obrađuju savjesno i u skladu sa zakonom.
 2. Osobni podaci se prikupljaju za konkretne, točno određene i usklađene sa zakonom ciljeve i ne obrađuju se dodatno na način, koji nije u skladu s ovim ciljevima.
 3. Osobni podaci, koje se prikupljaju i obrađuju, prilikom upravljanja ljudskim resursima su relevantni, povezni s ciljevima zbog kojih se obrađuju i koje ne prevazilaze.
 4. Osobni podaci su točni i prema potrebi se ažuriraju.
 5. Osobni podaci se brišu ili ispravljaju, kada se utvrdi, da su netočni ili neproporcionalni s ciljevima, za koje se obrađuju.
 6. Osobni podaci se održavaju u obliku, koji omogućava identificiranje odgovarajućih fizičkih lica za razdoblje koje nije duže od razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje ciljeva zbog kojih su prikupljeni.

  1. Službenici, koji obrađuju osobne podatke, prolaze kroz početnu i periodičnu obuku o privatnosti podataka i upoznaju se sa važećim zakonskim propisima.

Dio 2.: Definicije

Nabrojane definicije imaju sljedeća značenja:

„Osobni podaci” predstavljaju svaku informaciju povezanu s identificiranim fizičkim licem ili fizičkim licem koje može biti identificirano; fizičko lice koje može biti identificirano predstavlja lice, koje može biti identificirano, izravno ili neizravno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator, ili prema jednom ili više čimbenika, koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog fizičkog lica;

„Primjenjivi zakon“ predstavlja zakon Europske unije i Republike Bugarske, koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka;

„Profiliranje” je bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka, koji uključuje korištenje osobnih podataka za ocjenjivanje određenih osobnih aspekata, u vezi s fizičkim licem, i konkretnije za analizu ili prognoziranje aspekata, koji se odnose na izvršavanje profesionalnih obaveza tog fizičkog lica, njegovo ekonomsko stanje, zdravlje, osobne sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje;

„Subjekat podataka” je fizičko lice, koje može biti identificirano izravno ili neizravno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili prema jednom ili više čimbenika, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalnu, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica;

„Uredba (EU) 2016/679” je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Savjeta od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti fizičkih lica, u vezi s obrađivanjem osobnih podataka, te o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46/ЕО („Opća uredba o zaštiti podataka”), objavljene u Službenom listu Europske unije 4. svibnja 2016. godine.

Dio 3.: Prava subjekata ličnih podataka

Subjekti osobnih podataka imaju sljedeća prava u vezi s njihovim osobnim podacima:

 1. Pravo na pristup;
 2. Pravo na ispravak;
 3. Pravo na prijenos podataka;
 4. Pravo na brisanje;
 5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”);
 6. Pravo na zahtjevanje ograničenja obrade;
 7. Pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 8. Pravo subjekta osobnih podataka da ne bude predmet odluke, koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, bez obzira na to da li ta obrada uključuje i profiliranje.

Pravo na pristup

  1. Na zahtjev, „Ficosota“ pruža subjektu osobnih podataka sljedeće informacije:
 1. informaciju da li „Ficosota“ obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke lica;
 2. kopiju osobnih podataka o licu, koji se obrađuju od strane „Ficosota“, i
 3. objašnjenje obrađenih podataka

2.2. Objašnjenje prema čl. 2.1.(iii) uključuje sljedeće informacije o osobnim podacima koje obrađuje „Ficosota“:

 1. ciljevi obrade;
 2. odgovarajuće kategorije osobnih podataka;
 3. primatelji ili kategorije primatelja, pred kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;
 4. kada je moguće, predviđeno razdoblje, tijekom kojeg će se pohranjivati osobni podaci, a ako je to nemoguće, kriteriji koji se koriste za određivanje ovog razdoblja;
 5. postojanje prava da se zahtjeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, u vezi sa subjektom osobnih podataka, ili da se izrazi prigovor protiv ovakve obrade;
 6. pravo žalbe nadzornom tijelu;
 7. kada se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve postojeće informacije o njihovom izvoru;
 8. postojanje automatiziranog donošenja odluka, bez obzira na to da li ta obrada uključuje i profiliranje, i informacije o upotrebljenoj logici, kao i o značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka;
 9. kada se osobni podaci predaju trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji, subjekat podataka ima pravo da bude informiran o odgovarajućim jemstvima u vezi s predavanjem
  1. Objašnjenje u vezi s obrađenim podacima, sadrži informacije, koje „Ficosota“ pruža subjektima podataka, putem obaviještenja o privatnosti.

  1. Na zahtjev subjekta osobnih podataka, „Ficosota“ može pružiti kopiju osobnih podataka, koji su u procesu obrade.

  1. Prilikom pružanja kopije osobnih podataka, „Ficosota“ ne smije otkrivati sljedeće kategorije podataka:
 1. osobne podatke trećih lica, osim ako ista nisu dala svoj izričit pristanak za to;
 2. podatke, koji predstavljaju poslovnu tajnu, intelektualno vlasništvo ili povjerljive informacije;
 3. druge informacije, koje su zaštićene prema važećim zakonima.

  1. Pružanje pristupa subjektima osobnih podataka ne može nepovoljno utjecati na prava i slobode trećih lica ili dovesti do kršenja zakonskih obaveza „Ficosota“.

4.1. Kada su zahtevi za pristup očigledno neosnovani ili prekomjerni, posebno zbog njihove ponovljivosti, „Ficosota“ može odrediti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova za pružanje informacija ili odbiti da odgovori na zahtjev za pristup.

4.2. „Ficosota“ procjenjuje za svaki zaseban slučaj da li je određeni zahtjev neosnovan ili prekomjeran.

4.3. U slučaju odbijanja pristupa osobnim podacima, „Ficosota“ opravdava odbijanje i informiše subjekta podataka o njegovom pravu da podnese žalbu Odboru za zaštitu osobnih poidataka (OZOP).

Pravo na ispravak

5.1. Subjekti podataka mogu zatražiti ispravljanje njihovih osobnih podataka, koji se obrađuju od strane „Ficosota“, u slučaju ako su netočni ili nepotpuni.

5.2. U slučaju zadovoljavajućeg zahtjeva za ispravkom osobnih podataka, „Ficosota“ obavještava druge primatelje, kojima su bili otkriveni podaci (na primjer državna tijela, davatelji usluga), tako da i oni mogu odraziti promjene.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

  1. U slučaju takvog zahtjeva, „Ficosota“ se obavezuje izbrisati osobne podatke, ako postoje neke od sljedećih osnova:
 1. osobni podaci više nisu potrebni za ciljeve, zbog kojih su bili prikupljeni ili obrađeni na drugi način;
 2. subjekat podataka povlači svoj pristanak, na kojem se osnuje obrada podataka, i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. subjekat podataka prigovara obradi podataka i ne postoje zakonske osnove za obradu, koje imaju prednost;
 4. subjekat podataka prigovara obradi osobnih podataka u cilju izravnog marketinga;
 5. osobni podaci nisu bili obrađeni u skladu sa zakonom;
 6. osobni podaci moraju biti izbrisani u cilju pridržavanja zakonskih obaveza od strane „Ficosota“;
 7. osobni podaci su bili prikupljeni u vezi s pružanjem usluga informacionog društva djeci u smislu čl. 8, st. 1 Uredbe (EU) 2016/679

  1. „Ficosota“ nije dužno izbrisati osobne podatke, ukoliko je obrada potrebna:
 1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i prava na informaciju;
 2. za udovoljavanje zakonskih obaveza od strane „Ficosota“;
 3. iz razloga od javnog interesa u području javnog zdravlja, u skladu sa čl. 9, st. 2, slova z) i i), kao i čl. 9, st. 3 Uredbe (EU) 2016/679;
 4. za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa čl. 89, st. 1 Uredbe (EU) 2016/679, u onoj mjeri u kojoj postoji vjerojatnoća pravo na brisanje da učini nemogućim ili ozbiljno da oteža postizanje ciljeva obrade, ili
 5. za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja.

Pravo na zahtjevanje ograničenja obrade

  1. Subjekat podataka ima pravo zahtjevati ograničenje obrade, kada se primjenjuje jedno od navedenih:
 1. točnost osobnih podataka se osporava od strane subjekta podataka; ograničavanje obrade se primjenjuje za razdoblje, koje omogućava administratoru provjeru točnost osobnih podataka;
 2. obrada je nezakonita, ali subjekat osobnih podataka ne želi da osobni podaci budu izbrisani, već umjesto toga zahtjeva ograničenje njihovog korištenja;
 3. „Ficosota“ više nema potrebu za osobnim podacima u cilju obrade, ali subjekat podataka ih zahtjeva radi određivanja, vršenja ili zaštite zakonskih potraživanja;
 4. subjekat podataka je prigovorio obradi na osnovu legitimnog interesa „Ficosota“ i u toku je provjera da li zakonske osnove administratora imaju prednost pred interesima subjekta podataka.

  1. „Ficosota“ može obrađivati osobne podatke, čija obrada je ograničena, samo u sljedeće svrhe:
 1. za pohranu podataka;
 2. uz pristanak subjekta podataka;
 3. za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja;
 4. za zaštitu prava drugog fizičkog lica; ili
 5. zbog važnih razloga od javnog interesa

  1. Kada je subjekat podataka zahtjevao ograničenje obrade i postoje neke od osnova prema gore navedenom čl. 7.1., „Ficosota“ ga informira prije opoziva ograničenja obrade.

Pravo na prijenos podataka

8.1. Subjekat podataka ima pravo primiti osobne podatke, koji ga se tiču i koje je on pružio društvu „Ficosota“, u strukturiranom, široko korištenom i prilagođenom za strojno čitanje formatu.

8.2. Na zahtjev, ovi podaci mogu biti prebačeni drugom administratoru, određenom od strane subjekta osobnih podataka, onda kada je to tehnički izvodljivo.

8.3. Subjekat osobnih podataka može ostvariti pravo na prijenos podataka u sljedećim slučajevima:

 1. obrada se temelji na pristanku subjekta osobnih podataka;
 2. obrada se obavlja na temelju ugovorene obaveze;
 3. obrada se obavlja na automatiziran način.

8.4. Pravo na prijenos podataka ne može utjecati nepovoljno na prava i slobode drugih lica.

Pravo na prigovor

 

 • Subjekat podataka ima pravo prigovoriti obradi njegovih osobnih podataka od strane „Ficosota“, ako se podaci obrađuju na bilo kojem od sljedećih osnova:

 

 1. obrada je potrebna za izvršavanje zadatka od javnog interesa ili prilikom vršenja službenih ovlasti, koje su dodijeljene administratoru;
 2. obrada je neophodna u svrhe, koje se odnose na legitimni interes „Ficosota“ ili treće strane;
 3. obrada podataka uključuje profiliranje.

  1. „Ficosota“ obustavlja obrađivanje osobnih podataka, osim ako može dokazati, postojanje uvjerljivih pravnih osnova za njegovo nastavljanje, koje imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja.

Pravo na prigovor protiv obrađivanja osobnih podataka u cilju izravnog marketinga

10.1. Prilikom obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, subjekat podataka u bilo kojem trenutku ima pravo prigovora protiv obrade osobnih podataka u ove svrhe, uključujući i po pitanju profiliranja, koje je povezano s izravnim marketingom.

10.2. Kada subjekat prigovori obradi podataka u cilju izravnog marketinga, obrada osobnih podataka u te svrhe se prekida.

Pravo na ljudsku intervenciju prilikom automatiziranog donošenja odluka

11.1. U slučajevima, kada „Ficosota“ automatizirano donosi individualne odluke, bez obzira na to jesu li te odluke donijete uz pomoć profiliranja, što dovodi do pravnih posljedica po fizička lica ili utječu na njih na sličan način, ta lica mogu zahtjevati preispitivanje odluke uz ljudsku intervenciju, kao i izraziti svoje stajalište.

11.2. „Ficosota“ pružaće fizičkim licima – objektu automatizovanog donošenja odluka, bitne informacije o korištenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama ovakve obrade po lice.

Dio 4.: Red ostvarivanja prava subjekata osobnih podataka

12.1. Subjekti osobnih podataka mogu ostvarivati prava u skladu s ovim Pravilima podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje određenog prava.

12.2. Zahtjevi za ostvarivanje prava subjekata osobnih podataka mogu se podnositi na sljedeći način:

 1. Elektronskim putem, na sljedeću adresu e-pošte: dpo@ficosota.com
 2. Na mjestu, u uredu „Ficosota“
 3. Putem pošte – na adresu sjedišta Ficosota: bul. Madara br. 48, grad Šumen, Bugarska

12.3. Zahtjev za ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka, treba sadržati sljedeće informacije:

 1. Identifikaciju lica – ime i OIB;
 2. Kontakte za povratne informacije – adresa, broj telefona, e-pošta;
 3. Zahtjev – opis zahtjeva.

12.3. „Ficosota“ pruža informacije o preduzetim radnjama u vezi sa zahtjevom za ostvarivanje prava subjekata, u roku od jednog mjeseca od dobijanja zahtjeva.

12.4. U slučaju potrebe ovo razdoblje može biti produženo za još dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i količinu zahtjeva određenog lica. „Ficosota“ informira lice o svakom produžavanju u roku od jednog mjeseca od dobijanja zahtjeva, i navodeći razloge kašnjenja.

12.5. „Ficosota“ nije obavezno odgovoriti na zahtjev, ako nije u mogućnosti identificirati subjekta podataka.

12.6. „Ficosota“ može zahtjevati pružanje dodatnih informacija, koje su potrebne za potvrđivanje identiteta subjekta podataka, kada postoje opravdane sumnje u identitet fizičkog lica, koje podnosi zahtjev.

12.7. Kada je zahtev predat elektronskim putem, po mogućnosti, informacije se pružaju elektronskim sredstvima, osim ako subjekat podataka nije drugačije zatražio.

12.8. Ova pravila stupaju na snagu dana 25.05.2018. godine.